RODO

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Klimas
e-mail: iod@starostwo.lubliniec.gov.pl
tel. 530 053 528

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec