Adresy mailowe nauczycieli

Nazwa wyświetlana

Główna nazwa użytkownika

Katarzyna Bartosik

kbartosik@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Katarzyna Bartoszek

kbartoszek@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Gabriela Berbesz-Kupiec

gberbesz-kupiec@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Michał Bogacki

mbogacki1@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Aleksandra Böhm

abohm@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Urszula Borszcz

uborszcz@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Lesław Brol

albrol@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Katarzyna Bugno

kbugno@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Wojciech Byłak

wbylak@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Żaneta Cierpioł

zcierpiol@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Patrycja Cuglewska

pcuglewska@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Damian Czaja

dczaja1@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Krystyna Czornik

kczornik@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Beata Dombek

bdombek@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Kinga Drapacz

kdrapacz1@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Maciej Drzewiczak

mdrzewiczak@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Krystyna Duch

kduch@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Sandra Duda

sduda@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Katarzyna Franciszok

kfranciszok@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Marta Gadomska

mgadomska@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Iwona Gałka

igalka@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Bożena Gralińska-Mszyca

bgralinska-mszyca@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Elżbieta Gromczyk

egromczyk@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Rafał Grześkowiak

rgrzeskowiak@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Agata Kaczmarczyk

agrabowska1@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Małgorzata Kania

mkania@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Sylwia Kansy

skansy@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Aneta Klama-Dziuk

aklama-dziuk@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Marzanna Klimek

mklimek@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Anna Klimowicz

aklimowicz@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Ewelina Krawczyk-Ledwoń

ekrawczyk-ledwon@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Mariola Kucharczyk

mkucharczyk@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Janina Kulik

jkulik2@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Patrycja Kusztykiewicz

pkusztykiewicz@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Dorota Leśniak

dlesniak@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Anna Mańka

amanka@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Anna Mateja

amateja@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Sylwia Mrożek

smrozek@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Marcin Myśliński

mmyslinski@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Dorota Niwergol

dniwergol@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Cecylia Ochman

cochman@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Roman Odoj

rodoj@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Sonia Olszok

solszok@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Dorota Ostrowska

dostrowska@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Adam Ożarowski

aozarowski@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Dominik Panek

dpanek@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Mariusz Piasecki

mpiasecki@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Joanna Pielok

jpielok1@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Beata Pietrek

bpietrek@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Mirosława Popko

mpopko@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Małgorzata Radzioch

mradzioch@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Robert Signus

rsignus@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Anna Skoczylas

askoczylas@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Marek Sławik

mslawik1@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Sylwia Smela

ssmela@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Agnieszka Stellmach

astellmach@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Adam Strzelczyk

astrzelczyk@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Emilia Sukiennik

esukiennik@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Monika Swoboda

mswoboda1@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Katarzyna Szafirowicz-Polok

kszafirowicz-polok@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Marlena Szaforz

mszaforz@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Alicja Szafraniec-Bok

aszafraniec-bok@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Ewa Szałkowska

eszalkowska@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Bogdan Szczepański

bszczepanski@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Aleksandra Szokalska

aszokalska@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Agata Ślęzak

aslezak1@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Katarzyna Tarara

ktarara@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Anna Telma

atelma@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Sabina Thomas-Watoła

sthomas-watola@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Tomasz Wachowski

twachowski@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Aleksandra Wawroś

awawros1@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Joanna Wieczorek

jwieczorek1@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Damian Włodarczyk

dwlodarczyk@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Andrzej Wójcik

awojcik@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Przemysław Wróbel

pwrobel@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Sebastian Ziółek

sziolek@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Gabriela Zuzel

gzuzel@lomickiewicz.onmicrosoft.com

Skip to content