Zastępstwa

Opublikowane zastępstwa na stronie internetowej
mogą nie być w pełni aktualne.

Aktualne i obowiązujące zastępstwa są umieszczone
na tablicy ogłoszeń i wpisane w księdze zastępstw.

Skip to content