Dokumenty

Wszelkie informacje, sprawy związane z wypadkami uczniów prowadzi inspektor BHP Ewa Szałkowska. Przyjmuje we wtorki w godzinach 11.30-14.30

druk - rezygnacja z zajęć wychowania do życia w rodzinie:

druk - oświadczenie dotyczące uczęszczania na zajęcia religii/etyki:

Wzór usprawiedliwienia ucznia przez rodzica/prawnego opiekuna

Wzór usprawiedliwienia ucznia pełnoletniego

Wzór zwolnienia przez rodzica/prawnego opiekuna

Wzór zwolnienia ucznia pełnoletniego

Prośba o zwolnienie z zajęć wf

Prośba o zwolnienie z ćwiczeń na zajęciach wf

Skip to content