RODO

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Klimas
e-mail: iod@starostwo.lubliniec.gov.pl
tel. 34 350 62 73

Powiatowe Centrum Usług Społecznych
ul. Sobieskiego 9
42-700 Lubliniec