Koło strzeleckie

Wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza zainteresowanych strzelectwem sportowym  zapraszamy na zajęcia kółka strzeleckiego, które odbywają się w każdy pierwszy i drugi poniedziałek miesiąca. Najczęściej spotkania uczestników koła odbywają się w godzinach od 14.00 do 16.00 na strzelnicy Zespołu Szkół Nr 1 im A. ul. Sobieskiego 22, która mieści się pod starą salą gimnastyczną.

Strzelnica posiada sześć stanowisk strzeleckich ma długość 25 m i wyposażona jest w trzy zespoły kulochwytów. Jest także mała sala wykładowa, która służy też jako sala oczekiwania dla czekających na odbycie strzelania. Na strzelnicy w czasie strzelania mogą przebywać tylko prowadzący strzelanie i zawodnicy którzy są na stanowiskach. Jest to podstawowy nakaz bezpieczeństwa gdyż zajęcia koła odbywają się tylko z broni palnej sportowej małokalibrowej a strzelamy z amunicji kalibru 5,6 mm. (koszt jednego naboju to na razie 50 groszy). Grupa wydzielona do strzelania na dany dzień nie może liczyć więcej niż 15 osób. Każde strzelanie poprzedzone jest szczegółowym instruktażem, jaki prowadzi prowadzący strzelanie. Każdy uczestnik strzelania w tym prowadzący  jeżeli zauważy, że sytuacja na strzelnicy zagraża bezpieczeństwu strzelających ma obowiązek powiadomić wszystkich strzelców donośnym głosem podając komendę „STOP”, wówczas wszyscy przerywają strzelanie i odkładają broń na stanowisko. Prowadzący strzelanie ma obowiązek usunięcia danego zagrożenia i podaje kolejną komendę do ponownego strzelania „START”. Broń na strzelnicy jest zawsze skierowana w stronę tarcz i nigdy nikomu nie wolno celować w inne cele. Na strzelnicy nie rozmawiamy jak i nie korzystamy z komórek, żeby nie rozpraszać uwagi uczestników. Zawsze po zakończonym strzelaniu i przejrzeniu broni przez  prowadzącego, odkładamy broń na podpórkę, co jest sygnałem dla prowadzącego, że strzelec zakończył strzelanie. Zawsze przed rozpoczęciem strzelania prowadzący wpisuje nazwisko i imię strzelającego do książki strzelań a ten podpisuje w niej udzielony instruktaż i wpłaconą składkę na amunicję. Prowadzący strzelanie przydziela stanowiska strzeleckie i broń każdemu strzelcowi.

Działalność koła trwa nieprzerwanie od 2002 roku. Prowadzącym kółko strzeleckie jest nauczyciel mgr Wojciech Byłak . Corocznie szkoli się od 25 do 30 uczniów, którzy doskonalą się w strzelectwie sportowym. Zazwyczaj w czerwcu odbywają się międzyszkolne zawody strzeleckie o indywidualne mistrzostwo szkół średnich, pod patronatem Starosty Powiatu Lubliniec, w większości których reprezentanci naszego Zespołu Szkół zajmowali czołowe miejsca. Nawiązaliśmy kontakt z Panią Alicją Ziają zdobywczynią drużynowego zwycięstwa reprezentacji Polski w mistrzostwach świata w Monachium w 2010 roku – złoty medal dla naszej reprezentacji, mistrzynią Europy w 2013 roku i mistrzynią Polski w 2017 roku. Pani Alicja zorganizowała dla uczestników koła strzelanie z jej karabinka w czasie zajęć kółka 28 października 2019 roku. W tym roku szkolnym 2023/24 planujemy spotkanie z Panią Alicją pod koniec października lub  w listopadzie.  Równocześnie prosimy o sukcesywne przybywanie na zajęcia koła od godziny 14.00 do godziny 16.00, tak aby nie było większych zgromadzeń ze względu na nasze bezpieczeństwo! Ze względu na to, że prawie wszyscy uczestnicy koła strzeleckiego są niepełnoletni , zgodnie z Ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji Art.15,pkt 2 przy strzelaniu sportowym osoby niepełnoletnie  muszą mieć na to pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów. Zezwolenie takie trzeba przedstawić prowadzącemu strzelanie. Natomiast uczniowie mający 18 lat mogą strzelać sportowo bez takiego zezwolenia. Dla ułatwienia przedstawiam taki wzór zezwolenia do pobrania i wypełnienia:

wzór zezwolenia:

ZEZWOLENIE

Zezwalam mojemu synowi – mojej córce* (nazwisko i imię)

………………………………………………………………………………………………….

na udział w zajęciach koła strzeleckiego i strzelaniach sportowych

na strzelnicy Zespołu Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

w roku szkolnym 2023/2024.

……………………………………………………….
Nazwisko i imię Rodzica lub Opiekuna

* niepotrzebne skreślić

Skip to content