Zespół Szkół nr 1
imienia Adama Mickiewicza
w Lublińcu

NAUCZANIE STACJONARNE

Facebook
Instagram
Snapchat

Wiadomości

Lista kandydatów przyjętych

Na podstawie §11b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z[…]

Read more

Uwaga, kandydaci zakwalifikowani do technikum!

W związku z koniecznością przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, informujemy, że odpowiednie badania będą przeprowadzane w siedzibie Szkoły (ul. Sobieskiego 22[…]

Read more

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Na podstawie §11b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z[…]

Read more

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Podczas akademii zostały rozdane nagrody dla 95.[…]

Read more

Profile w naszej szkole

Matematyczno-Fizyczny
Biologiczno-Chemiczny
Humanistyczny
Biznesowy
Technik Logistyk
Technik Informatyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
Technikum nr 1
ul. Sobieskiego 22,   42-700 Lubliniec
tel.: 782 992 645;   34 351 14 33   
e-mail: lolubliniec@list.pl 
NIP 575-10-25-078