Informacje dla maturzystów

Szanowni Maturzyści!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w grudniu zostaną przeprowadzone testy diagnostyczne ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach. Zaktualizowany harmonogram testu znajduje się w informacji Dyrektora CKE.

Jednocześnie zachęcam wszystkich do zapoznania się z materiałami opublikowanymi na stronie CKE (informatory wraz z aneksami, komunikat w sprawie jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze diagnostyczne z września 2022 r., materiały dodatkowe , zbiory zadań).

Skip to content