Ubezpieczenie uczniów

W przypadku zaistnienia wypadku (tak w szkole, jak i poza nią) fakt ten zgłasza rodzic/pełnoletni uczeń do ubezpieczyciela po podpisaniu protokołu powypadkowego przez rodzica/pełnoletniego ucznia i zakończonym leczeniu.

Informacje na temat ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2021/2022:

Skip to content