Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego

 we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego

ogłasza nabór na piątą edycję 2021/2022

dwusemestralnych,  interdyscyplinarnych

Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

–  interdyscyplinarność, różnorodność, wielodyscyplinowość,

– Śląsk, Zagłębie, Żywiecczyzna, ziemia częstochowska,

– wykłady, seminaria, wycieczki, gry i zabawy,

– zajęcia akademickie i praktyczne sprawdzanie nabytych umiejętności,

– nowe kompetencje, interesujące wiadomości, nowoczesne podejście,

– możliwość dofinansowania studiów.

Poprzednie edycje studiów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – uczestniczyło w nich już ponad 100 słuchaczy. Koszt studiów, dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Uniwersytetem Śląskim, został podzielony między Urząd Marszałkowski, daną gminę delegującą nauczyciela oraz uczestnika.

UWAGA! Nauczyciele uczący w szkołach na terenie naszego województwa mogą otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Nauczycieli, którzy chcą skorzystać z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego i gminy, prosimy o zwrócenie się do jednostki odpowiedzialnej w gminie za prowadzenie szkół i placówek edukacyjnych z zapytaniem, czy gmina jest w stanie przyjąć pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego i przekazanie nam tej informacji wraz z dokumentami wymaganymi do przyjęcia na Studia Podyplomowe.

Na zgłoszenia czekamy do 29 września 2021 roku

Na studia można zapisać się online: https://irk.us.edu.pl/

Odpłatność: 1800 zł / semestr. Płatność w systemie ratalnym!

(dla osób korzystających z dofinansowania ze względów proceduralnych związanych z finansami publicznymi jednorazowa)

Po ogłoszeniu listy przyjętych należy złożyć wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne/paszportowe,
  • podanie z prośbą o przyjęcie adresowane do kierownik Studiów, prof. dr hab. Jolanty Tambor,
  • życiorys (CV, resumé),
  • kwestionariusz osobowy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.studiapodyplomowe.us.edu.pl/podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-regionie/

Dodatkowe informacje o naszych studiach (fotoreportaże, raporty i minisprawozdania ze zjazdów poprzednich edycji, sylwetki prowadzących zajęcia) znajdują się również na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/regionpodyplomowe/posts/

Dane kontaktowe:

Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Śląski

ul. Uniwersytecka 4, A.06

40-007 Katowice

tel. 32 2009 424, 32 2512 991

regionpodyplomowe@gmail.com