Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

28 września (poniedziałek) w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu odbyły się wybory dwóch radnych MRM. W głosowaniu wzięło udział 147 z 215 uprawnionych do głosowania uczniów, to świadczy o bardzo wysokiej frekwencji wyborczej – 68%. Oddano 3 głosy nieważne. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:

  1. Górecki Maksymilian – 44
  2. Krupa Karolina – 56,
  3. Tarara Aleksandra – 82,
  4. Wysłucha Zuzanna – 68.

Największą liczbę głosów zdobyły: Aleksandra Tarara z klasy ID i Zuzanna Wysłucha z klasy IIC – to one będą reprezentować naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta Lublińca. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy nad realizacją nowych projektów!

Nad przebiegiem i prawidłowością wyborów czuwała Okręgowa Komisja Wyborcza w ZS nr 1 im. A Mickiewicza w składzie: przewodnicząca Anna Radzioch, członkowie: Aleksander Dederko, Melania Ganzera, Wojciech Popanda, Bartłomiej Zioła. Wszystkim uczniom dziękujemy za aktywny udział w wyborach. Brawo Wy!