Otwarcie „nowej” auli

Koniec tegorocznych wakacji w „Mickiewiczu” stał pod znakiem doniosłych uroczystości związanych ze zmianą dyrekcji szkoły oraz otwarciem nowo wyremontowanej auli.

31 sierpnia 2021 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Dyrektor Jadwigi Stroniewskiej odchodzącej na zasłużoną emeryturę oraz powitanie nowo powołanego dyrektora Pana Adama Ożarowskiego. Uroczystość ta została połączona z oddaniem nowo wyremontowanej auli, w której zebrali się zaproszeni goście: Starosta lubliniecki p. Joachim Smyła, przewodniczący Rady Powiatu w Lublińcu p. Krzysztof Olczyk, skarbnik Powiatu p. Jacek Fokczyński – reprezentujący organ prowadzący szkołę, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu p. Ilona Kozioł, dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu p. Wiesława Dudek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu p. Ryszard Spychalski, dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublińcu p. Alicja Kamińska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu p. Joanna Walczak, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu p. Jolanta Kardas, projektantka wyremontowanej auli p. Maria Kozielska, p. Joanna Bąk, p. Lech Budzyński, przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Grono Pedagogiczne oraz wszyscy Pracownicy szkoły.

Zebrani goście powitani zostali piosenką „Shallow” z filmu „Narodziny gwiazdy” w pięknym wykonaniu uczniów „Mickiewicza”: Julii Mury (kl. IIb) i Dominika Styczyrza (kl. IIITa1), następnie zaprezentowany został pokaz multimedialny ilustrujący historię budowy gmachu Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu, po nim nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi symbolizujące otwarcie „nowej” auli. Przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele organu prowadzącego oraz dyrekcja szkoły.

Aula szkolna „Mickiewicza” to centrum życia kulturalnego placówki, jej prace remontowe przeprowadzono w związku z zaistniałą koniecznością, ale również z okazji zbliżającego się jubileuszu 100. rocznicy istnienia szkoły. Podczas remontu całkowicie odnowiono ściany, parkiet, wymieniono instalację oświetleniową, grzewczą, schody sceny, sprzęt elektroniczny i multimedialny, a także nagłaśniający. Przeprowadzone prace remontowe przywróciły dawny blask tej pięknej auli, ale nadały jej również nowy nowoczesny charakter.

Po uroczystym otwarciu auli nastąpiło wzruszające pożegnanie ustępującej dyrektor szkoły p Jadwigi Stroniewskej, pełniącej tę funkcję nieprzerwanie od 2011 roku. Pani Dyrektor nie kryła dumy z faktu, iż udało jej się pożegnać ze szkołą mickiewiczowską w ten właśnie sposób – oddaniem do użytku „nowej”, pięknej auli. W swoim wystąpieniu dokonała podsumowania działań i owocnej współpracy z Zarządem Powiatu, z gronem pedagogicznym, ze społecznością uczniowską, przedstawicielami Rady Rodziców, wszystkimi pracownikami szkoły oraz przedstawicielami jednostek związanych z placówką.

W imieniu Zarządu Powiatu Starosta Lubliniecki p. Joachim Smyła uroczyście podziękował Pani dyrektor Jadwidze Stroniewskiej za wspólne lata pracy na rzecz szkoły oraz złożył życzenia.”Swoją pracą rozbudzała Pani pasje w młodych ludziach, kształtowała ich osobowość, umysły i serca. Pani postawa była realizacją programu, który stał się szkołą życia, w której trzeba się uczyć, nie tylko chłonąc wiedzę, ale również nauczyć się jak być Człowiekiem. Nasza współpraca była zawsze oparta na wiedzy, doświadczeniu, uczciwości oraz na wzajemnym szacunku. Niech przysłowiowa „jesień życia” będzie dla Pani najlepszym czasem do spełnienia rzeczy dotąd niespełnionych” – mówił starosta Joachim Smyła.

Za wiele lat współpracy Pani Dyrektor dziękowali przedstawiciele Grona Pedagogicznego, pracowników administracji i obsługi oraz Rady Rodziców. Wyrazom życzliwości, serdeczności i wzruszeń nie było końca.

Następnie nastąpiło uroczyste powitanie powołanego w maju br. na stanowisko dyrektora p. Adama Ożarowskiego, który wcześniej pełnił funkcję wicedyrektora placówki. Z dniem 1 września br. nowy dyrektor rozpoczął swoją pięcioletnią kadencję.

„Chciałbym być dyrektorem, który potrafi efektywnie się komunikować, jest otwarty na pomysły, wspiera inicjatywy i motywuje do działania. Jako absolwent, nauczyciel i wicedyrektor „Mickiewicza” uważam, że będę w stanie zapewnić kontynuację wypracowanych dobrych, skutecznych praktyk, a także będę robił wszystko dla dobra i rozwoju szkoły. Wierzę, że atmosfera współpracy, którą zamierzam promować, będzie dobrze wpływać na rozwój aktywności i chęć wprowadzania w życie wciąż nowych pomysłów, projektów i innowacji. Szczególną rolę będą tu pełnić wnioski składane w ramach projektów unijnych i rządowych, będących formą wsparcia działalności szkoły.” – mówił Adam Ożarowski, nowy dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu podczas majowego spotkania z Zarządem Powiatu.

Ustępującej dyrektor Pani Jadwidze Stroniewskiej z okazji przejścia na emeryturę życzymy samych wspaniałych chwil, uśmiechu na co dzień, spełnienia wszystkich marzeń i spokoju ducha. Wielu możliwości spotykania się z wartościowymi ludźmi oraz mnóstwa okazji do odkrywania świata i podróżowania. Dziękując za trud włożony w wieloletnie kierowanie naszą szkołą życzymy Pani wszystkiego, co najlepsze. Wiemy, jak bardzo była Pani oddana swojej pracy. Jesteśmy wdzięczni za wysiłek włożony w sumienne wypełnianie obowiązków, spokój i wyrozumiałość, za troskę o nasze dobro. Życzymy dużo zdrowia i pomyślności w realizacji swoich marzeń. Obejmującemu obowiązki dyrektora Panu Adamowi Ożarowskiemu składamy życzeniasamych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami i organem prowadzącym oraz wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia osobistych planów.

Całą tę podniosłą uroczystość uświetniły występy artystyczne młodzieży „Mickiewicza”. Przed zaproszonymi gośćmi wystąpili: Michał Gruszka (kl. IIIb1), Julia Mura (kl. IIb), Anna Pietrek (tegoroczna absolwentka), Oliwia Weissmann-Morawiec (kl. IIIc) i Dominik Styczyrz (kl. IIITa1). Serdecznie im dziękujemy! Podziękowania składamy również p. Grażynie Gerhards – przygotowanie wokalistów, p. Damianowi Włodarczykowi – pokaz multimedialny i koordynowanie prawidłowego przebiegu uroczystości oraz p. Tomaszowi Wachowskiemu – opiekun szkolnego pocztu sztandarowego.

https://photos.app.goo.gl/nmxcwrCLcDPzXYg29

Foto: Czesława Włuka