Konkurs Ambasador Młodego Pokolenia RP

To już ostatnia szansa na udział w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP”. Termin na zgłoszenie do konkursu upływa już w najbliższy piątek, 10 września!

Konkurs kierujemy do osób zaangażowanych w działalność społeczną i obywatelską, a także do organizacji, które tę działalność wspierają.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie działalności młodych osób i podejmowanych przez nich inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania młodego pokolenia Polaków w działalność społeczną i obywatelską, a także zachęcanie szkół, organizacji pozarządowych, samorządów, młodzieżowych rad, środowisk naukowych i firm do działania na rzecz młodzieży.

Szczególnie zachęcam Państwa do aplikowania w kategorii nr 9, której celem jest wyróżnienie najaktywniejszej i działającej na rzecz młodego pokolenia szkoły/uczelni/środowiska naukowego.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Zgłoszenie do Konkursu przesyłać może każda osoba fizyczna do 30. roku życia, każda organizacja pozarządowa oraz młodzieżowa rada. Zgłoszenia należy przesłać do 10 września 2021 roku na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl.<file:///C: /Users/pzalewski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RN6XDXY8/sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl>

Więcej informacji na temat konkursu oraz regulamin znajdą państwo na stronie: https://cutt.ly/KonkursAmbasador

Zachęcam również do obserwowania profili Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem na portalach społecznościowych, na których będziemy informować o wynikach konkursu.

FB: https://www.facebook.com/RadaDialoguzMlodymPokoleniem/

TT: https://twitter.com/Rada_Dialogu

IG: https://www.instagram.com/rada_dialogu/

Z wyrazami szacunku,

Piotr Mazurek

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej