Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego edycja XIX. Termin konkursu 17 listopada 2021 r. Konkurs organizowany jest w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 12 zł. P. Katarzyna Tarara przyjmuje zgłoszenia wraz z wpłatą do 25 października (sala 4s). Zapraszamy do udziału.