Strategia RP na rzecz Młodego Pokolenia

Drodzy Uczniowie!

Zachęcamy Was do udziału w konsultacjach strategii dla młodych w woj. śląskim.

23 września o godz. 17:00 rozpocznie się konferencja konsultacyjna, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa śląskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych;

– edukacja i szkolnictwo wyższe,

– rynek pracy i przedsiębiorczość,

– społeczeństwo obywatelskie i kultura,

– polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa,

– zdrowie i sport,

– ekologia i klimat

Termin zgłoszenia do udziału w nich upływa 21 września o godzinie 12:00 (na stronie jest błędna data 22 września). Chętni uczniowie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://strategiadlamlodych8.webankieta.pl/