Wycieczka do Energylandii klas 2d1 i 3Ta

27 września klasy 2d1 i 3Ta udały się na wycieczkę do Energylandii. Okazją był zbliżający się Dzień Chłopaka.

Celami wycieczki były:

– propagowanie różnych form wypoczynku i rekreacji,

– zainteresowanie uczniów ciekawymi i nietypowymi dyscyplinami sportu,

– integracja zespołów klasowych,

– zacieśnienie relacji koleżeńskich,

– wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu.

Uczniowie mówią, że to był najlepszy wyjazd i my im wierzymy!

Kierownik wycieczki: Emilia Sukiennik

Opiekunowie:

Katarzyna Szafirowicz-Polok

Kinga Drapacz

Skip to content