Dzień Fibonacciego

Dzisiaj 23 listopada przypada święto Fibonacciego – włoskiego matematyka z Pizy, który jest autorem specjalnego ciągu liczb. Polega on na tym, że każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 …

Ciąg Fibonacciego ma związek z liczbą doskonałą, doskonałą proporcją, czy też złotą spiralą oraz ma niesamowity wpływ w różnych dziedzinach naszego życia, zwłaszcza w przyrodzie, w biologii, w architekturze, w kosmosie, nawet w muzyce.

Dzisiejsza data nie jest przypadkowa – poszczególne cyfry zapisane w systemie amerykańskim (najpierw miesiąc, potem dzień) to właśnie początek ciągu Fibonacciego: 1 1 2 3.

W naszej szkole uczniowie klasy 4Ta oraz 4Ta1 piszą programy w różnych systemach: C++, Pyton, JavaScript, PHP i również w MS Excel. Daniel Siwiaszczyk przygotował również stronę internetową:

Dzień Fibonacciego (mickiewicz.net.pl)

Ja zapraszam również do bardzo ciekawego filmu prezentującego związek złotej proporcji z różnymi dziedzinami życia. Autorem filmu jest Mirosław Zelent: https://youtu.be/wb7kPaM8cfg

Adam Strzelczyk

Skip to content