Wydawanie świadectw dojrzałości

Świadectwa dojrzałości

Świadectwa dojrzałości zostały już dostarczone do Szkoły!

W przypadku braku możliwości osobistego odebrania świadectwa, konieczne będzie upoważnienie (wzór upoważnienia).

Wyniki matury można już sprawdzić w systemie ZIU (loginy były wydawane we wrześniu).

Gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali konieczne do zdania progi! Mamy nadzieję, że wyniki pozwolą na realizację dalszych planów! Powodzenia!

Osoby, które nie zdały jednego przedmiotu w części obowiązkowej (język polski na poziomie podstawowym, matematyka na poziomie podstawowym, język angielski na poziomie podstawowym, język polski ustny lub język angielski ustny) mogą złożyć wniosek o egzamin poprawkowy w sierpniu. Termin składania wniosku: do 16 lipca br.

Skip to content