GDY EMOCJE JUŻ OPADŁY… – podsumowanie Projektu Erasmus+ w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

Tu zaczyna się Twoja kariera! Takie hasło przewodnie wybrzmiewało podczas spotkania podsumowującego Projekt Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000067965, które odbyło się 7 czerwca 2023 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu.

Spotkanie dotyczyło mobilności edukacyjnej 20 uczniów Technikum nr1 o specjalizacjach: technik informatyk, technik logistyk i technik ekonomista, czyli zagranicznej praktyki zawodowej uczniów w Malmo w Szwecji, finansowanej przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Uczestnicy projektu wraz z koordynatorem Panią Emilią Sukiennik i Panią Sabiną Thomas-Watoła zorganizowali spotkanie w celu promocji i rozpowszechniania projektu.

Projekt został zrealizowany dzięki otrzymanej do 2027 roku akredytacji w sektorze VET. Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu jest jedyną szkołą w powiecie i jedną z kilkunastu w województwie śląskim z przyznaną akredytacją. Na realizację tegorocznej mobilności otrzymaliśmy 56 746 EURO.

Podczas spotkania koordynator i uczestnicy przedstawili korzyści organizacji projektów międzynarodowych dla uczniów, szkoły i powiatu.

Nabyliśmy praktyczne umiejętności zawodowe, a dzięki pracy w środowisku wielokulturowym staliśmy się bardziej tolerancyjni i otwarci – przyznaje Szymon Dubiel, uczestnik projektu.

Dawid Ferens jeden z twórców polsko-szwedzko-angielskiego słownika branżowego dodaje, że projekt rozwinął ich kompetencje językowe: Czułem się bardziej zmotywowany, wiedząc, że będę mógł wykorzystać poznane słownictwo i zwroty w praktyce i stać się bardziej pewnym siebie

Dawid podczas swojej prezentacji zaprosił do nauki języków obcych całą widownię, angażując wszystkich w językową grę Kahoot.

Patrycja Balon i Jan Warzecha przedstawili realizację kolejnego celu projektu, czyli promocję działań ekologicznych. Przedstawili problem utylizacji aż 90% śmieci w Szwecji, głównie poprzez ich spalanie. Omówili system recyklingu opakowań i zaznaczyli, że korzystali regularnie z systemu Pant. Ich podróż również była ekologiczna.

Kolejni uczestnicy Patryk Matusek i Marcin Mrugała opowiedzieli zebranym o swoich doświadczeniach związanych z kulturą szwedzką.

Marcin i Patryk przyznają, że wyjazd pozwolił im przekonać się, iż mimo wielokulturowości obywateli krajów Unii Europejskiej wszyscy dążymy do tego samego – mamy wspólne wartości i zasady, które należy pielęgnować, by wspierać nasze dziedzictwo historyczne i kulturowe.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Pan Adam Ożarowskipodsumowując praktykę zagraniczną uczniów Technikum nr 1 stwierdził, że wszystkie cele projektu zostały zrealizowane, pogratulował i podziękował wszystkim uczestnikom i organizatorom przedsięwzięcia.

Na spotkaniu w formie on-line pojawiła się także Pani Patrycja Pilarek – założycielka EU Mobility, firmy specjalizującej się w organizacji praktyki zawodowej, która zorganizowała dla uczniów technikum miejsca praktyk, zakwaterowanie, a także bogaty program kulturowy. Pani Pilarek przyznała, że uczestnicy projektów międzynarodowych dostrzegają korzyści w rozwoju zawodowym, osobistym i edukacyjnym. Zwróciła także uwagę na fakt, iż młodzież naszego Technikum w godny i kulturalny sposób reprezentowała polską społeczność uczniowską.

Opiekunowie uczestników projektu: Pani Kinga Drapacz, Pani Małgorzata Radzioch i Pani Katarzyna Franciszok przyznają, że program kulturalny zorganizowany przez EU Mobility był świetnie dopracowany, a podczas uczestnictwa w jego realizacji uczniowie podziwiali piękno krajów skandynawskich i bez problemów przełamali bariery językowe i kulturowe.

Wyjazd poprzedziły działania przygotowawcze, między innymi: zajęcia językowe, szkolenie BHP, spotkanie z policjantem i ekspertami. Wśród prowadzących byli: nauczyciele Zespołu Szkół nr 1, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji oraz pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające ich zaangażowanie i liczbę zrealizowanych godzin.

Punktem kulminacyjnym spotkania było uroczyste wręczenie Europass’ów, oficjalnych dokumentów potwierdzających uczestnictwo w zagranicznej praktyce zawodowej. Spotkanie, w którym udział wzięli nie tylko nauczyciele i uczniowie Technikum, ale również rodzice uczestników, przedstawiciele lublinieckich firm i Starostwa Lublinieckiego, zakończyło się poczęstunkiem i panelem dyskusyjnym.

W ramach upowszechniania działań Technikum nr 1 i inspirowania do współpracy międzynarodowej 10 października 2023 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbędzie się wideokonferencja dotycząca projektu i jego działań.

Na kolejny projekt Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000123604 w 2023/2024 nasze Technikum otrzymało 54 084 EUR. Zapraszamy do rekrutacji!

Emilia Sukiennik

Skip to content