Narodowe Czytanie 2023

Narodowe Czytanie nieprzerwanie się rozwija i przynosi wiele przyjemności wszystkim jego współtwórcom i uczestnikom od 2012 roku. Podczas tegorocznej, dwunastej edycji  Narodowego Czytania,  pani mgr Aleksandra Szokalska i pani mgr Patrycja Kusztykiewicz  oraz uczniowie kl. 2Ta, kl. 3Ta i 5Tbd1 Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu spotkali się w  Lubitece, w poniedziałek 11 września 2023 roku, aby odkryć fascynujący i wyjątkowy świat wyrazistych bohaterów  Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej.

Nad Niemnem to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku. Nad Niemnem to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

            Prezydent RP Andrzej Duda napisał w specjalnym liście, że  Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności. To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu. Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności – dodał Prezydent.

            Podczas tegorocznego Narodowego Czytania w Lubitece fragmenty Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej czytane były przez władze naszego miasta, bibliotekarzy i nauczycieli.

Młodzież naszej szkoły poznała wyjątkowe utwory, które pozwoliły każdej uczennicy i każdemu uczniowi włączyć się i współtworzyć ogólnopolską akcję, która popularyzuje czytelnictwo i niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości. Wspólna lektura utworu na nowo ukazała polską literaturę i wzbogaciła jubileuszowe obchody o ważną refleksję nad naszą kulturą i historią.

                                               Do zobaczenia za rok na Narodowym Czytaniu

                                                                                   mgr Aleksandra Szokalska

Skip to content