WSPÓŁPRACA „MICKIEWICZA” ze SŁUŻBĄ WIĘZIENNĄ

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół nr 1 im. A Mickiewicza w Lublińcu w ramach porozumienia ze służbą więzienną – Oddziałem Zewnętrznym w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach Pan major Piotr Ciwiński prowadził szkolenie strzeleckie na terenie szkoły. Zajęcia praktyczne z zakresu umiejętności posługiwania się i obsługi broni palnej odbyły się we wszystkich klasach pierwszych zgodnie z realizacją podstawy programowej z edukacji i bezpieczeństwa i cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Współpraca obejmowała również prezentowanie twórczości artystycznej. Uczniowie liceum (Anna Dyla, Zofia Gansiniec, Katarzyna Gordzielik,Wiktoria Kawalec, Michał Kunicki) 30 maja zagrali koncert muzyki estradowej dla kobiet osadzonych w lublinieckim więzieniu. Atmosfera była wzruszająca zarówno dla wykonawców, jak i słuchających. Repertuar okazał się trafnie dobrany, Panie spontanicznie włączały się do wspólnego śpiewu. Wyraziły chęć spotkania się z młodymi artystami na kolejnym koncercie.

Skip to content