Profesor Ludwik Markowiak skończył sto lat!

Z tej okazji składamy Panu Profesorowi szczere życzenia wszelkiej życiowej pomyślności, dobrego zdrowia oraz szczęśliwych chwil w gronie najbliższych. Dziękujemy za wieloletnią pracę w Mickiewiczowskiej Szkole Średniej, przede wszystkim za kierowanie placówką w latach 1955-1981. Z okazji tego jubileuszu chcemy przypomnieć biografię i dokonania Pana Profesora Ludwika Markowiaka.  Ludwik Markowiak urodził się w 1921 roku…
Dowiedz się więcej