Dzień: 2021-06-25

UWAGA STYPENDYŚCI! WAŻNY KOMUNIKAT

Uczniowie otrzymujący stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagrodę Starosty za II półrocze roku szkolnego 2020/21, którzy nie dopełnili formalności związanych z podaniem numeru konta bankowego do przelewu, proszeni są o PILNY! kontakt z księgowością Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu ( I pięto obok sali 9I). Numer telefonu do…
Dowiedz się więcej

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIŃCA

23 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 w sali wielofunkcyjnej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lublińca. Radni złożyli ślubowanie w obecności Burmistrza Miasta Lublińca, Zastępcy Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Sekretarza, Skarbnika oraz pozostałych zaproszonych gości. Słowami: „ Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Lubliniec sprawować godnie, rzetelnie…
Dowiedz się więcej

Skip to content