UWAGA STYPENDYŚCI! WAŻNY KOMUNIKAT

Uczniowie otrzymujący stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagrodę Starosty za II półrocze roku szkolnego 2020/21, którzy nie dopełnili formalności związanych z podaniem numeru konta bankowego do przelewu, proszeni są o PILNY! kontakt z księgowością Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu ( I pięto obok sali 9I). Numer telefonu do księgowości: 782 992 626. Niedopełnienie formalności spowoduje opóźnienia w wypłatach stypendium!

Skip to content